Projekttervek a KÖEÉ-ben

Társadalmi projektek itthon és Európában

A KÖEÉ a legjobb alkalom egy új páneurópai civil örökségi hálózat elindítására, amelynek szociokulturális céljai közösen szervezett eseményekkel a ProUrbe Fórum keretében valósulnak meg.

PRO URBE CIVIL EURÓPAI FÓRUM

Civil örökségi hálózatépítés – folyamatos

Európai ProUrbe hálózat kiépítése, a tagállamok résztvevőinek bevonása, nemzetközi kapcsolatfelvétel, kommunikáció – együttműködés 28 uniós és 4 EFTA ország civiljeivel. Az örökségi civil szervezetek páneurópai ProUrbe hálózatának célja, hogy a legjobb gyakorlatok megismerésével, átadásával érthetővé, átélhetővé, vonzóvá váljanak az örökségvédelem közhatalmi és társadalmi feladatai. Másrészt az együttműködéssel szélesítsük az örökség társadalmi bázisát. Mindkét cél egybevág a Kulturális örökség európai éve céljaival, a hálózatépítés szakmai és társadalmi célokat szolgál. Kapcsolattartás a programot támogató EB Oktatási és Kulturális Főigazgatóságával és az EP Kulturális Bizottságával, ill. a magyar Miniszterelnökség örökségi h. államtitkárságával.

AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG EURÓPAI KIHÍVÁSAI 2018-BAN

Nemzetközi konferencia az örökség-ügy aktuális kérdéseiről Május 29-én szombaton, a Nemzeti Múzeum dísztermében

A legfontosabb műemléki világszervezetek (UNESCO, ICCROM, ICOMOS) ismert vezetőinek előadásai által az örökségügyet újrapozicionáló konferencia az örökségi városfejlesztésről, a rekonstrukció és hitelesség kérdéseiről, a műemlékvédelmi gondolatról és az Európában hatékonyan működő műemlékvédelmi rendszerekről.
A Budapest egyik legszebb örökségi helyszínén tartandó előadásokat az érdeklődők valósidejű internetes közvetítés révén Európa minden országában követhetik az addigra elkészülő www.ProUrbe.org honlapon.

VÁROS-KALEIDOSZKÓP / SOKSZÍNŰ EURÓPA

Szabadtéri kétnyelvű utcai vándorkiállítások

Áprilistól novemberig szerte Európában

Ha Európa mint önálló történelmi egység létezik, az talán leginkább az európai városoknak köszönhető.
(Leonardo Benevolo)

Kiállítási tablók Észak-, Dél-, Kelet-, Nyugat és Közép-Európa jellegzetes városairól áprilistól novemberig kéthetente változó összeállítással, melynek során 7 kiállításon mind a 32 európai partnerország (EU+EFTA) bemutatkozik (7×4 + 4 = 32). A kiállítás egyszerre indulhat mindegyik ország 7 városában a ProUrbe hálózat együttműködésében szervezve. Kéthetes váltásokkal és 2 héttagú városkört befutva összesen 14 x 32 = 448 európai városban villan fel április és november között egész Európa városi építészeti kultúrájának sokszínű gazdagsága. – Minden bemutatónak lesz egy mottója, amely a városi épített örökség jelentőségére hívja fel a figyelmet különböző aspektusokból.

PRO URBE FÓRUM – ‘UTCAMEGBESZÉLGETÉS’

Hétköznapi környezetünk, a városi utca – társadalmi fórum örökségről/örökségért

Márciustól októberig kéthetente Budapesten és másutt

Pl. a Hajós utca vagy Himfy utca/Mányoki út : az érdeklődő és csatlakozó embereknek/emberekkel “utcanézés” és utána fórum az utca és a házak jövőjéről. Minden második péntek délután egy-másfélórás program más-más utcában : értékelemzés, lakossági vélemények és szakmai kommentár becsatornázása az önkormányzatokhoz. Két-két ProUrbe munkatárssal két kerületben elindítva– első körben a VI. és a XI. kerületben – márciustól októberig lehetséges 14 alkalmon összesen évi 2x14x25=700 résztvétellel lehet számolni.
Disszeminálás lehetősége a bejáratódást követően a Budapest100-hoz hasonló módon (ld. lejjebb).

A “NYITOTT HÁZAK” ÜNNEPE PROJEKT EURÓPAI ELTERJESZTÉSE

A BUDAPEST100 sajátos városünnep: a tematikus felhíváshoz önkéntesen csatlakozó lakóházak révén a helyi építészeti örökség egy-egy szeletének interaktív, közösségépítő bemutatója

Május 5–6. szombat-vasárnap

Az eseményhez évente csatlakozó félszáz ingyenesen látogatható lakóházban és intézményben az ott élők és dolgozók kiállításokkal, kulturális eseményekkel, szakmai programokkal és háztörténeti sétákkal várják az érdeklődőket. Az egész várost megmozgató rendhagyó, városi, civil esemény 2011 óta sikeresen hívja fel a figyelmet a körülöttünk lévő építészeti értékekre és az ott élő emberek történeteire. A kétnapos esemény és az azt kísérő, kiegészítő szakmai programok egyaránt szolgálják az épített örökség iránti fogékonyság és a társadalmi kohézió ügyét. A Lebendige Stadt Alapítvány “Legszebb Városünnep” kitüntetését nyerte el. Az idei ünnep témája: Budapest terei, a tér épületei és az ott élő lakóközösségek.
A pesti városünnepet Európa-szerte megismertetjük. Elterjesztésére meghívjuk a ProUrbe partnereket, akik megnézik, résztvesznek benne, majd egy workshopon megismerik az előkészítés és szervezés feladatait is. Több városban – talán Dublinban, Uppsalában és Lemberg/Lvivben – helyszíni támogatást nyújtunk a KÖEÉ/ ProUrbe keretében az első “Nyitott házak” őszi megvalósításához, máshová – Münchenbe és Luxembourgba például – előadásokkal és kiállításokkal visszük el a BP100 hírét, kedvet csinálva a régió civiljeinek.

www.ProUrbe.org : INTERAKTÍV ON-LINE WEBFÓRUM

Interaktív webportál kialakítása, folyamatos feltöltése, fenntartása az európai épített örökségi értékek és jó kezelésük promotálása, a széles publikummal való megismertetése céljából, hálózatépítés civil szervezetek, szakemberek, kutatók és döntéshozók összefogására, közös projektek indítására, szakmai ismeretek terjesztésére stb. Követi/közvetíti az eseményeket; információt közöl ProUrbe eseményekről; önálló programokat ad – pl. a valóságban elkezdett programok on-line folytatódnak és fordítva; kapcsolatépítésre, együttműködésre alkalmas munkafelületekkel.

PRO URBE SZAKMAI WORKSHOPOK

ProUrbe szakmai vándor-workshopok a ProUrbe partnerekkel / brain sturming és tudástranszfer, best practices, PR, kommunikáció, disszemináció / záróworkshop

Az örökségi civil év céljainak megvalósulását és tartós fennmaradását szolgálja a rendezvény-modellek és más közösségszervező ill. örökségvédelmi civil projektek átadására vendégek hívása, munkamegbeszélések rendezése – magyar városokban, ill. más európai helyszíneken. Az egyes események alkalmából a bemutatás és workshop a partnerek összejövetelét jelenti, jó terep tudáscserére, “best practices” átadására és a kapcsolatok mélyítésére.

A KÖEÉ-ben a workshopok elsősorban eseményekhez kapcsolódnak: egy-egy a budapesti és a soproni konferenciához kapcsolódva, egy az Örökség Fesztivál bemutatására, kettő a Város-Varázzsal kapcsolatban (egy Budapesten, egy Jaroslawban), egy a Budapest100 meghívott vendégeivel. Alkalmanként min. 20, max. 30 fő részvételével számolunk, köztük hazai és nemzetközi szervezetek magasrangú képviselői. A részvétel költségeit ~75%-ban a projekt állja (utazás 50%, szállás, étkezés, program, közlekedés, kiadványok).

KÖZÖS ÖRÖKSÉGÜNK / V4 ORSZÁGOK ÉS AUSZTRIA

Nemzetközi konferencia és KÖEÉ koncert Sopronban

Szeptember 29. szombat Közös európai gyökerek, számos érdekes rokonság, kapcsolódás fűzi össze az öt ország építészeti örökségét, amelyeknek a római eredetű Sopron városában rangos előadásokkal való áttekintése és az öt ország zenei és irodalmi örökségének magas színvonalú felvillantása a Kulturális örökség európai évének célját kifejező esemény.

A Szlovák Építész Szövetséggel közös szervezésben megvalósuló konferencia a Monarchia építészetével, a cseh és a magyar Bauhaus-zal, a Budapestet építő nagy szlovák építésszel, a lengyelországi magyar építészeti emlékekkel és a római limessel, közös világörökségünkkel foglalkozik. A napot záró koncert szintén a KÖEÉ szellemében az öt ország kultúrájából merít a szlovák származású magyar építész tervezte színházban.

„ÖRÖKSÉGI ISKOLA” PROJEKT

7. és 11. osztályos fiatalok fogékonyságának felkeltése az épített örökség értékei iránt – Európai minta behozatala

Pályázattal kiválasztott partneriskolákkal együttműködési megállapodás alapján kezdeményezett program-sorozat: városnézések, épületbejárások, múzeum-látogatások, térkép-nézések, diák-előadások, vetélkedők, tesztek, pályázatok, rajzverseny, iskolai “Örökség Nap” stb.

Cél a fiatalok szenzibilizálása a mindennapi környezetükben lévő épített örökségi értékek értésére, megszeretésére. A KÖEÉ során tíz iskolában 4-4 db 1,5 órás alkalom, 10×25 =250 diák részvétele.
A projekthez szervezhető workshop révén cél a műfaj elterjesztése is itthon és térségünkben.

„VÁROS VARÁZS” – ÖRÖKSÉGI ÉJSZAKÁK

Egyórás esti séták, összművészeti városbemutató, ismert vagy kevésbé ismert örökségi városnegyedekben – Európai minta átvétele

Budapesten kéthetente, Jarosławban (Lengyelország) szeptember 8-án és másutt

Az Európa Tanács által kezdeményezett, Nyugat-Európában igen kedvelt örökségtudatosság-fejlesztő modell elterjesztése térségünkben (V4 országok, Ukrajna, Románia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország) a polgárok érzékenyítésének kiváló eszközeként, érdekes, szép, neves, de elfeledett épületekkel kapcsolatban események, színes történetek megidézése, stílustörténettel, különleges világításokkal, kis zenedarabok előadásával pl. egy-egy ablakban, kapualjban; lézershow. Célszerű a program összekapcsolása a Múzeumok Éjszakájával is.
Júniustól szeptemberig minden második hétvégén, szombaton és vasárnap este 21-22 h, kétféle programmal, szombatonként a budai várban, vasárnaponként a déli belvárosban. A programon a részvétel a ProUrbe program keretében a KÖEÉ örökségi évben ingyenes, majd, hogy fenntartható legyen, fizetőssé válik.
A Város-Varázshoz szervezett workshopok révén a cél a műfaj elterjesztése térségünkben – elsőként a lengyelországi Jarosław jarmarkjához, hagyományos éves vásárához kapcsolódva, szeptember 8-án.

A DUNA MENTI ÖRÖKSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Utazó kiállítás és új Duna-menti kulturális hálózat – Közös regionális előkészítés és megvalósítás

2018. július – 2019. július – Kéthetente megnyitó sorban a dunai kikötőkben, 8 országban

A Duna mentén letelepedett kultúrák örökségei közötti sokszálú kapcsolatrendszert feltáró utazó kiállítás, és új Duna-menti kulturális hálózat. A program kapcsolódik a budapesti vezetésű Duna Régió Stratégia INTERREG projekthez, a DANUrB-hoz, melynek nemzetközi kapcsolatrendszerét kihasználva és eredményeire építve az egész Duna régió kulturális örökségét be lehet mutatni. A Budapestről – mint a Duna fővárosából – induló vándorkiállítás a Dunán utazik, és a kapcsolatokat keresi a Duna különböző népeinek kultúrája között. A DANUrB program 39 partnere 7 országból jó alap arra, hogy a folyam teljes hosszában élő kulturális kapcsolatokon keresztül lehessen összeállítani egy kiállítást és valódi párbeszédet a dunai örökség fizikai és eszmei kapcsolatairól. Az utazó kiállítás egyedisége, hogy a folyó menti kisebb városok kulturális örökségét is feldolgozza, és az épített örökség kapcsolatait keresi a Dunával. Komárom, Esztergom, Vác, Ráckeve, Dunaújváros, Paks és Baja is megállók, nemcsak a főváros.

Német, osztrák, szlovák, horvát, szerb, bolgár és román városokból érkezik anyag a kiállításhoz, és ezekbe is utazik az egész éven át úsztatott kiállítás (lent a fontosabb dunai kikötők helye).

ÖRÖKSÉG FESZTIVÁL

Szeptember 15. szombat

„Európa, közös örökségünk”

Cél a szeptemberi Kulturális Örökség Napjai (KÖN) rendezvénysorozat egységes fesztivállá szervezése, az európai együttműködésben rejlő szinergiák kihasználása: egy kevésbé ismert műemlék vagy épületegyüttes történeti építészetének, környezetének, udvarának, belső tereinek bemutatása, majd közép-európai világzenei koncert és utcabál a bemutatott helyszínen, végül tűzijáték.

Másik cél a szeptemberi Kulturális Örökség Napjai eseményeinek összekötése más európai országok hasonló rendezvényeivel az interneten, az Európai Örökség Napok kezdeményezés – összesen évi 30 millió látogató, 50.000 helyszín, 70.000 esemény – együttműködésekkel való további erősítése.